Valpar

   Vi kommer att para Bella och Molly

           ca febr-mars 2020.

 Hane meddelas när parningen är gjord.

Vid intresse av en  valp  vg  maila mig på marierosenqvist70@hotmail.com